การประชุมปิดตรวจสอบระบบการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน (เงินผลประโยชน์) ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566)

สำนักงานตรวจสอบภายใน admin

About สำนักงานตรวจสอบภายใน admin