สำนักงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 033-136099 ต่อ 1265

E-mail : auditrmutto@gmail.com