การร่วมหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวิวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน admin

About สำนักงานตรวจสอบภายใน admin